وزیر تعاون: ایجاد یک میلیون شغل مشروط است

ابراهیم علیزاده، وزیر تعاون ایران می گوید که برای ایجاد یک میلیون شغل که در سال جاری تکلیف این وزارتخانه است، شرایطی باید فراهم شود.

دولت ایران متعهد شده است که در سال جاری دو و نیم میلیون شغل ایجاد کند که یک میلیون آن از طریق بخش تعاون باید تحقق یابد.

به گفته او "برای ایجاد یک میلیون شغل به ۲۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات نیاز است که این رقم نشان می دهد ایجاد هر شغل ۲۰ میلیون تومان تسهیلات می خواهد."

با این حال آقای علیزاده در گفت و گو با خبر آنلاین گفت که "اگر امکانات و مخصوصا تسهیلات فراهم شود، آن وقت این میزان شغل ایجاد خواهد شد."

وزیر تعاون ایران بدون این که آماری در این زمینه ارائه کند، تاکید کرد که در صورت تحقق مشاغل هم دولت نمی تواند موفقیت و پایداری آن را تضمین کند.