کشف نوع جدیدی از ابرنواخترها

ستاره‌شناسان در کالیفرنیا می گویند، نوع جدیدی از "انفجار ستاره‌ای" یا ابرنواختر را یافته‌اند که به گفته آنها درخشان‌تر از نمونه کشف شده قبلی است.

منجمان این مرکز گفتند نظریه خود را پس از مشاهده شش نور شدید ناگهانی در اعماق فضا مطرح کرده‌اند که واجد هیچ یک از مشخصات ستاره‌های انفجاری شناخته شده نبود.

دانشمندان می گویند، نور این ابرنواختر، طی ۵۰ روز در اعماق فضا ناپدید می‌شود که بسیار طولانی تر از انواع قبلی است.

ستاره‌شناسان می گویند که کشف جدید آنها می تواند اطلاعات در باره دوران اولیه جهان را گسترش دهد.