بیش از صد پناهجوی سوری وارد خاک ترکیه شدند

گزارش های دریافتی از سوریه حاکی است بیش از صد پناهجوی سوری از ترس ناآرامی های اخیر طی شب گذشته با عبور از مرز وارد ترکیه شدند.

در همین رابطه خبرگزاری ترکیه گفته است بیش از سیصد وپنجاه پناهجو سوریه را ترک و وارد خاک ترکیه شده اند.

پناهجویان گفته اند بیم آن دارند که ارتش سوریه به تلافی کشته شدن صد و بیست نفر از نیروهای امنیتی در شهر جسرالشغور به این شهر حمله کنند.

براساس گزارش ها معترضان ضد دولتی در این شهر با آتش زدن لاستیک، موانعی را بر سر راه پیشروی نیروهای نظامی به شهر ایجاد کرده اند.