اعلام موضع مشاور میرحسین موسوی در مورد انتخابات آینده

اردشیر امیرارجمند مشاور ارشد میرحسین موسوی گفته است: "سخن از آشتی ملی و انتخابات آزاد تا هنگامی که روندها و روش ها عوض نشده و رهبران جنبش در زندان هستند و اجازه فعالیت آزادانه ندارند بی معنی است" .

وی سه شنبه ۱۷ خرداد (۸ ژوئن) در مصاحبه با سایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی گفت که "رهبران جنبش سبز هرگز بر سر منافع مردم و منافع ملی معامله نکرده اند و نخواهند کرد".

میرحسین موسوی و مهدی کروبی، که به عنوان رهبران حرکت اعتراضی ایجاد شده پس از انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ شناخته می شوند، از حدود چهار ماه پیش به همراه همسرانشان در حصر خانگی قرار دارند و ارتباط آنها با خارج از منزل قطع شده است.

مصاحبه آقای امیرارجمند با سایت کلمه، در آستانه سالگرد انتخابات ۲۲ خرداد صورت گرفته و این در حالی است که "شورای هماهنگی راه سبز امید"، نزدیک به رهبران مخالفان دولت، دو روز پیش با صدور بیانیه ای خواستار برگزاری "راهپیمایی سکوت" در این روز شده است.

اردشیر امیر ارجمند ۲۲ خرداد امسال را "آزمونی" دانسته که نشان خواهد داد آیا حکومت معترضانی را که "خواسته های خود را به مسالمت آمیز ترین شکل ممکن نشان می دهند" تحمل می کند یا نه.