سیل شدید در هائیتی جان ۲۳ نفر را گرفت

بارندگی شدید و سیل جان حداقل ۲۳ نفر را در پرتوپرنس، پایتخت هائیتی گرفته است.

گزارش ها بیانگر تخریب تعداد زیادی از خانه ها در اثر بالا آمدن سطح آب و رانش زمین است.

مقام های محلی از مفقود شدن حداقل ۶ نفردر اثر سیل خبر داده اند.

یک هفته بارش شدید باران باعث جاری شدن سیل در پرتوپرنس شده است.

سازمان های امدادرسانی می گویند آلوده شدن منابع آب در اثر سیل باعث افزایش موارد وبا شده است.