کلینتون در همایش 'لیبی پس از قذافی' شرکت می کند

هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه آمریکا، به امارات عربی متحده سفر کرده تا در جلسه "گروه تماس"، متشکل از قدرت های غربی و متحدان آنها در منطقه خاورمیانه، شرکت کند.

این جلسه روز پنجشنبه، 19 خرداد (9 ژوئن)، تشکیل می شود و دستور کار آن تبادل نظر درباره آینده لیبی در صورت سقوط حکومت معمر قذافی، رهبر آن کشور است.

روز چهارشنبه، رابرت گیتس، وزیر دفاع آمریکا، در اجلاس وزیران دفاع کشورهای عضو ناتو از این سازمان خواست تا در عملیات هوایی علیه نیروهای دولتی لیبی قاطعانه تر عمل کند.

در ماه مارس، شورای امنیت سازمان ملل متحد با صدور قطعنامه ای، به کشورهای عضو سازمان اجازه داد تا به منظور جلوگیری از سرکوب خشونت آمیز معترضان در لیبی، به عملیات نظامی در حریم هوایی این کشور دست بزنند.

از آن زمان، سازمان پیمان اتلانتیک شمالی - ناتو - رهبری عملیات هوایی در اجرای این قطعنامه را برعهده داشته است.