'دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی در اپوزیسیون در خارج نفوذ کرد'

یک مقام وزارت اطلاعات ایران در گفتگویی تلویزیونی گفته است که دستگاه های امنیتی جمهوری اسلامی توانستند در گروه های مخالف حکومت در خارج نفوذ کنند و طرح آنان برای تشکیل دولت در تبعید را شکست دهند.

وی با اشاره به "فتنه ۸۸" گفته است که با ناکام ماندن این جریان، "طراحان جنگ نرم" در صدد برآمدند "با توجه به جایگاه اقوام و مذهب در ایران، متوسل به اقدامات سخت و عملیات خرابکاری در کشورمان شوند."

مقامات حکومتی در جمهوری اسلامی از اعتراضات گسترده پس از اعلام پیروزی محمود احمدی نژاد در انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری، با عنوان "فتنه" نام می برند و معمولا انتقادات، اعتراضات و تبلیغات مخالف حکومت را "جنگ نرم" می نامند.

به گفته این مقام وزارت اطلاعات، گروهی از شخصیت ها و سازمان های مخالف و منتقد حکومت با گرایش های گوناگون، موسسات تحقیقاتی، سازمان های اطلاعاتی کشورهای خارجی و حتی نمایندگان رهبران برخی از کشورهای جهان در توطئه علیه حکومت ایران همکاری داشتند اما دستگاه های امنیتی جمهوری اسلامی تمامی تلاش آنها را ناکام گذاشتند.