ایران به اظهارات وزیر خارجه بریتانیا اعتراض کرد

وزارت خارجه ایران با احضار کاردار سفارت بریتانیا در تهران نسبت به اظهارات ویلیام هیگ، وزیر خارجه آن کشور، به شدت اعتراض کرده است.

به گزارش خبرگزاری ایرنا، یکی از اعضای وزارت خارجه در ملاقات با کاردار بریتانیا نسبت به اظهارات وزیر خارجه انگلیس و تکرار آن توسط یکی از سخنگویان وزارت امور خارجه این کشور "بدون هیچگونه مدرک و دلیلی" اعتراض کرده و گفته است: "این اظهارات کاملا بی پایه و اساس بوده و بر مبنای یک سلسله دروغ پردازی صورت گرفته است."

برخی مقامات غربی نهادهای امنیتی ایران را متهم کرده اند که به نیروهای دولتی سوریه در مقابله خشونت آمیز با اعتراضات مردم آن کشور کمک می کنند.