صدها شهروند سوریه از بیم حمله ارتش به ترکیه گریختند

صبح پنجشنبه، 19 خرداد (9 ژوئن)، مقامات ترکیه گفتند که طی ساعات شب گذشته، بیش از یکهزار تن از ساکنان شمال سوریه از بیم حمله ارتش آن کشور، محل سکونت خود را ترک کرده و با عبور از مرز، وارد ترکیه شده اند.

به گفته آنان، از زمان هشدار مقامات دولت سوریه در مورد اقدام قاطعانه برای "برقراری امنیت" در شهر جسرالشغور، بیش از یکهزار و پانصد تن از ساکنان این شهر به ترکیه پناهنده شده اند و انتظار می رود بر شمار پناهندگان افزوده شود.

خبرنگار بی بی سی در مرز ترکیه و سوریه می گوید بسیاری دیگر از ساکنان این شهر قبل از تصمیم گیری در مورد فرار از محل سکونت خود در انتظار واکنش ارتش نسبت به کشته شدن بیش از یکصد و بیست تن از ماموران امنیتی جسرالشغور هستند.

نخست وزیر ترکیه گفته است که در شرایط کنونی، مرز با سوریه بسته نخواهد شد.