افغانستان از ایران بنزین می خرد

ایران توافق کرده است که در شش ماه آینده سیصد هزار تن مواد سوختی به افغانستان بفروشد، در توافقنامه جدیدی که بین دوکشور امضا شده، تاکید شده است که این بنزین نباید در اختیار نیروهای نظامی قرار گیرد.

انورالحق احدی که به تازگی از ایران به کابل بازگشته است در یک کنفرانس خبری گفت، افغانستان به ایران اطمینان داده است که سوخت خریداری شده از ایران در اختیار نیروهای خارجی مستقر در افغانستان قرار نخواهد گرفت.

سال گذشته ایران حدود هزار تانکر حامل مواد سوختی به افغانستان را، در مرزهای شرقی اش متوقف کرد.

مقام های ایران مدعی بودند که این سوخت در اختیار نیروهای خارجی در افغانستان قرار داده می شود. اما افغانستان اصرار داشت که نیروهای خارجی، خود، مواد سوخت مورد نیازشان را تامین می کنند و تاجران افغان فقط برای بازار افغانستان سوخت وارد می کنند.

سی درصد مواد سوختی مورد نیاز افغانستان از طریق ایران تامین می شود.

قزاقستان و پاکستان، دیگر کشورهایی هستند که افغانستان مواد سوختی مورد نیازش را از آن خریداری می کند.