صالحی: اکو در باره همکاریهای زیست‌محیطی به نتیجه رسید

علی اکبر صالحی، وزیر امور خارجه ایران اعلام کرد که مقامات ارشد عضو اکو در خصوص مکانیزم اجرای طرح عمل (همکاری زیست محیطی و گرمایش زمین) به توافق رسیدند.

به گفته او در صورت توافق وزیران محیط زیست کشورهای عضو اکو اجرای این پروژه در دستور کار دبیرخانه سازمان اکو قرار می گیرد.

آقای صالحی که در چهارمین اجلاس وزیران محیط زیست کشورهای عضو سازمان همکاری های اقتصادی اکو سخن می گفت گرمایش زمین و تغییرات آب و هوایی را یکی از چالش های بین المللی و منطقه ای دانست و گفت: "این مسئله باعث فقر، خشکسالی، قحطی، شیوع بیماری های مختلف و بالا آمدن سطح دریاها شده است. "

او با اشاره به اینکه برنامه کاهش چالش های محیط زیست یکی از برنامه های ضروری است که باید در دستور کار کشورهای عضو اکو قرار بگیرد، مشکل گرد و غبار و طوفان شن را یکی از چالش های منطقه عنوان کرد و افزود: "این مسئله توجه جدی اعضا را می طلبد و پیش نویس تصمیمی در این خصوص آماه است."

او با اشاره به حضور وزیر محیط زیست عراق به عنوان مهمان ویژه در این اجلاس گفت :"عراق می تواند نقش مهمی را در امر مقابله با پدیده گرد و غبار ایفا کند."