حمله طالبان به پاسگاه امنیتی در وزیرستان

شورشیان طالبان در حمله وسیعی به یک پاسگاه امنیتی در پاکستان، دست کم هشت سرباز را کشتند.

بیش از صد شورشی با پرتاب موشک و نارنجک به این پاسگاه امنیتی در نزدیکی شهر مکین در منطقه وزیرستان حمله کردند.

درگیری در این منطقه چند ساعتی ادامه داشت. در این درگیری ها همچنین ۱۲ شورشی طالبان کشته شدند.

گزارشگر بی بی سی در پاکستان می گوید نگرانی از برخورد پاکستان با شبه نظامیان موجب تنش در مناطق نزدیک با مرز افغانستان شده است.

حملات هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا به غیر نظامیان در روزهای اخیر باعث کشته شدن دهها شبه نظامی شده است.