دولت لیبی خشونت علیه مردم این کشور را تکذیب کرد

دولت لیبی ادعای خشونت علیه مردم این کشور را تکذیب کرد و نیروهای مسلح مخالف دولت و نیروهای ناتو را متهم کرد که علیه مردم لیبی اعمال خشونت کرده اند.

مصطفی شبان رئیس هیات دولت لیبی، در شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو گفت اعتراض ها در لیبی که از ماه فوریه آغاز شده یک شورش مسلحانه بی سابقه است.

محققان سازمان ملل می گویند مدارکی دارند که نشان می دهد سرهنگ قذافی دستور حمله، شکنجه و کشتار شهروندان را صادر کرده است.

آنها همچنین اعلام کردند که شواهدی از بدرفتاری های مخالفان مسلح دولت نیز در اختیار دارند، هرچند تعداد این بدرفتاری های به اندازه خشونت هایی که نیروهای نظامی دولتی این کشور به خرج داده، نیست.