گروه 1+5: ایران با آژانس اتمی همکاری کند

کشورهای عضو گروه 1+5 از دولت ایران خواسته اند که به طور کامل با آژانس بین المللی انرژی اتمی همکاری کند.

این گروه، متشکل از آمریکا، روسیه، بریتانیا، فرانسه، چین و آلمان، طی بیانیه گفته است که "ناکامی" ایران در عمل کردن به قطعنامه های شورای امنیت و شورای حکام آژانس، نگرانی ها درباره برنامه اتمی این کشور را تشدید کرده است.

ایران برنامه اتمی خود را صلح آمیز می داند و می گوید که همکاری لازم را با آژانس اتمی دارد.