پرونده اتمی سوریه به شورای امنیت ارجاع شد

شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی، از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواسته است که به پرونده "برنامه مخفی اتمی‌" سوریه رسیدگی کند.

این نهاد روز پنجشنبه با صدور قطعنامه ای که با 17 رای موافق در برابر شش رای مخالفت تصویب شد پرونده سوریه را به شورای امنیت ارجاع داد.

کاخ سفید از این تصمیم شورای حکام استقبال کرده است.