دولت قرقیزستان: مسئول اخلاقی خشونتهای قومی هستیم

روزا اوتنبایوا، رئیس جمهوری قرقیزستان، به بی بی سی گفته است که "مسئولیت اخلاقی" خشونت های قومی سال گذشته بین قرقیزها و ازبک ها در شهر اوش برعهده دولت اوست.

این درگیری ها تنها چند هفته پس از آغاز به کار دولت موقت به رهبری خانم اوتنبایوا آغاز شد و در جریان آن، حدود پانصد نفر، که عمدتا از اقلیت ازبک بودند، جان خود را از دست دادند.

روز جمعه، ۲۰ خرداد (۱۰ ژوئن)، رئیس جمهوری قرقیزستان با شرکت در مراسم سالگرد درگیری های اوش، از مجسمه یادبود کشته شدگان این خشونت ها پرده برداری کرد که یک زن ازبک و یک زن قرقیز را در حال عزاداری برای قربانیان این خشونت ها نشان می دهد.

پیشتر، یک گروه مدافع حقوق بشر هشدار داده بود که در صورتیکه افراد مسئول بروز خشونت های سال گذشته مجازات نشوند، خطر تکرار چنین حوادثی همواره وجود دارد.