فرمانده پلیس ایران با ادغام وزارت ارتباطات مخالفت کرد

سرتیپ پاسدار اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، از طرح مجلس برای ادغام وزارتخانه ارتباطات با دو وزارتخانه نیرو و راه و ترابری ابراز ناخرسندی کرد و آن را "مغایر مبانی امنیتی" دانست.

به گزارش خبرگزاری فارس، اسماعیل احمدی مقدم که در زنجان سخن می گفت، افزود که "ادغام وزارتخانه ارتباطات به دلایل امنیتی یک تهدید محسوب می شود."

در مورد ادغام وزارتخانه ها بین مجلس و دولت اختلاف نظر وجود داشته و قاعدتا انتظار می رفت وزارت اطلاعات هم در مورد جنبه های امنیتی چنین اقدامی ابراز نظر کند.

در جریان اعتراضات مردم نسبت به نتیجه بحث برانگیز انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری، حکومت به محدود کردن امکانات ارتباطی مبادرت می کرد تا به این وسیله، مانع از اطلاع رسانی مردم به یکدیگر شود.

در آن زمان، مقامات رسمی وزارت ارتباطات مسئولیت اخلال در شبکه ارتباطات کشور را بر عهده نمی گرفتند اما در مورد نهاد یا اشخاص مسئول آن نیز توضیح مشخصی نمی دادند.