وزیر دفاع آمریکا به شدت از متحدان این کشور در ناتو انتقاد کرد

رابرت گیتس، وزیر دفاع آمریکا، در آخرین سخنرانی مهم خود پیش از پایان دوران وزارتش، به شدت از متحدان آمریکا در سازمان پیمان آتلانتیک شمالی، ناتو، انتقاد کرد و گفت عملیات ناتو در افغانستان و لیبی، نارسایی های این سازمان را به خوبی به نمایش گذاشت.

آقای گیتس، که در آخر ماه جاری میلادی، یعنی حدود بیست روز دیگر بازنشسته خواهد شد، گفت که ناتو از نظر توانایی نظامی و همینطور اراده سیاسی بعضی از اعضایش، با کمبودهایی روبروست.

وزیر دفاع آمریکا هشدار داد که اگر اعضا اروپایی ناتو بودجه نظامی خود به این سازمان را افزایش ندهند، امکان دارد که ناتو اهمیت نظامی خود را در آینده از دست بدهد و رهبران آتی آمریکا تصمیم بگیرند که هزینه ناتو برای این کشور بیشتر از ارزش این سازمان است.

کمی پس از انتشار اظهارات آقای گیتس، کشور نروژ اعلام کرد که از اول ماه اوت، یعنی حدود شش هفته دیگر، همکاری خود با عملیات نظامی ناتو در لیبی را متوقف خواهد کرد.