وزیر کشور سومالی در حمله انتحاری کشته شد

مقام های سومالی می گویند عبدی شکور شیخ حسن، وزیر کشور، در یک حمله انتحاری به منزلش کشته شده است.

یکی از مقام های دولت سومالی به بی بی سی گفت که بمبگذار انتحاری زن جوانی بوده است.

خبرگزاری فرانسه می گوید که این زن از بستگان نزدیک وزیر کشور سومالی بود.

شاهدان گفته اند که این حمله تعدادی هم مجروح به جای گذاشته است.

در سال های اخیر، اسلامگرایان تندرو، که قسمت اعظم سومالی را تحت کنترل دارتد، حملات انتحاری دیگری نیز انجام داده اند.