'ارتش سودان نقاطی در جنوب این کشور را بمباران کرد'

یک ماه پیش از استقلال جنوب سودان، ارتش منطقه جنوبی سودان می‌گوید که دولت سودان با هواپیماهای جنگی خود نقاطی در جنوب سودان را بمباران کرده است.

یکی ازسخنگویان ارتش جنوب سودان گفت که دولت سودان قصد دارد که ذخایر نفتی را که در جنوب قرار دارد، به تصرف خود در آورد.

سازمان ملل متحد می گوید که جنگی که چندین سال است بین نیروهای شمال و جنوب سودان جریان دارد، اکنون از شمال سودان به جنوب سودان کشیده شده است.

آنطور که سازمان ملل متحد می گوید بین ۳۰ تا ۴۰ هزار نفر از ساکنان شهر کادوگلی، واقع در ناحیه ای نفت خیز و نزدیک به مرز با سودان جنوبی، برای فرار از جنگ بین نیروهای دو طرف، خانه های خود را ترک کرده اند.