نیروهای دولتی سوریه علیه جسرالشغور وارد عمل شدند

به گزارش تلویزیون دولتی سوریه، عملیات ارتش این کشور برای "بازگرداندن نظم" به شهر جسرالشغور و مناطق اطراف آن در شمال غرب سوریه شروع شده است.

هفته گذشته، مقامات رسمی سوریه اعلام کردند که ۱۲۰ نفر از نیروهای امنیتی دولتی در جسرالشغور کشته شده‌اند.

مقامات دولتی سوریه گروه‌های مسلح را عامل کشتن این افراد معرفی کرده‌ و گفته‌اند که با آنها قاطعانه برخورد می‌کنند.

در مقابل، براساس برخی گزارش‌ها، گفته می‌شود که اختلاف‌نظر و شورش در میان نفرات نیروهای امنیتی دلیل کشته شدن این افراد بوده است.

به گزارش تلویزیون دولتی سوریه، عملیات ارتش سوریه که از روز جمعه، ۲۰ خرداد (۱۰ ژوئن)، شروع شده است، روستاهای اطراف شهر جسرالشغور را هم دربرمی‌گیرد و هدف اصلی آن، "بازداشت افراد مسلح" است.