امسال ۲ میلیون بسیجی در ایران سازماندهی می شوند

سرتیپ محمد رضا نقدی رئیس سازمان بسیج مستضعفین کشور گفته است که امسال ۲ میلیون نفر بسیجی سازماندهی خواهند شد.

آقای نقدی به خبرگزاری مهر گفته است که براساس برنامه پنج ساله پنجم که از امسال آغاز شده، یک درصد از اعتبارات استانی استان ها صرف ساختن پایگاه و حوزه های مقاومت بسیج می شود.

آقای نقدی تعداد این پایگاه ها و حوزه های مقاومت را نزدیک به ۵ هزار اعلام کرده است.

به گفته آقای نقدی، سازماندهی این ۲ میلیون بسیجی در جهت تحقق "وعده" آیت الله خمینی بنیانگدار جمهوری اسلامی برای تشکیل ارتش ۲۰ میلیونی است.