'تهدید ۲۶ زندانی شکایت کننده از سپاه و وزارت اطلاعات'

به گزارش سایت کلمه، ۲۶ زندانی سیاسی شکایت کننده از سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات تهدید شده اند که در صورت عدم تکذیب موارد ذکر شده در شکایت خود، با احکام جدید زندان مواجه خواهند شد.

این سایت متعلق به مخالفان دولت ایران ۱۹ خرداد (۹ ژوئن) نوشت که مسئولان دادسرای اوین با احضار همه زندانیان شاکی، در صدد کشف چگونگی تهیه متن شکایت و انتشار سرگشاده آن بر آمده اند.

حدود یک ماه پیش، ۲۶ زندانی سیاسی که در میان آنها اسامی برخی مقام های سابق ایران نیز دیده می شد، در نامه ای دستجمعی، از سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات ایران به خاطر "شکنجه" شدید خود در مراحل بازجویی و زندان شکایت کردند.

امضا کنندگان این نامه عبارت بودند از: محسن امین زاده، محسن میردامادی، بهزاد نبوی، مصطفی تاج زاده، عبدالله رمضان زاده، فیض الله عرب سرخی، محمد جواد مظفر، عبدالله مومنی، بهمن احمدی امویی، میلاد اسدی، عماد بهاور، مجتبی تهرانی، علی جمالی، محمد حسین خوربک، محمد داوری، امیر خسرو دلیر ثانی، کیوان صمیمی، اسماعیل صحابه، محمد فرید طاهری قزوینی، ابوالفضل قدیانی، مجید دری، ضیا نبوی، مهدی کریمیان اقبال، محمدرضا مقیسه، علی ملیحی و حسن اسدی زید آبادی.