وزیر دفاع ایران: پاسخ نیروهای مسلح به هر تجاوزی قاطع است

احمد وحیدی، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران گفت که "توانمندی های پدافندی ما برای دفاع از کشور کفایت می کند."

آقای وحیدی با رد این نکته که در صورت بروز جنگ، می شود از طریق آسمان به ایران ضربه زد گفت: "پاسخ نيروهای مسلح جمهوری اسلامی ايران به هر تجاوزی قاطع و محكم خواهد بود."

او همچنین گفت: "دشمنان، ديگر جرات تهديد ندارند چرا كه آنها در گذشته ادعاهای زيادی مطرح كردند اما خودشان هم متوجه شدند كه تهديدهای آنها از واقعيات‌های عملی خيلی دور است."