وزیر بهداشت: با پدیده زیر میزی به شدت برخورد می کنیم

مرضیه وحید دستجردی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت که ۳ میلیارد دلار از محل اعتبارات افزایش قیمت نفت امسال به منظور مقابله با پدیده دریافت رشوه های موسوم به پول زیر میزی هزینه می شود و وزارتخانه اش با اجرای این طرح با این پدیده به شدت برخورد می کند.

به گزارش خبرگزاری ایلنا، این اعتبار را مجلس برای استقرار و ماندگاری پزشکان در مناطق محروم در ایران اختصاص داده که یکی از راه های مقابله و مبارزه با پدیده "زشت زیر میزی" است.

وزیر بهداشت با اعلام این نکته که ۲۰ هزار خانه بهداشت روستایی و ۵۰۰ پایگاه اورژانس امسال در ایران ساخته می شود گفت: "با بهره برداری از این پایگاه ها ، شبکه خدمات پیش بیمارستانی در کشور تکمیل خواهد شد."