محمد خاتمی: مگر می شود از حقوق مردم کوتاه آمد

محمد خاتمی، رئیس جمهور سابق ایران در دیدار با جمعی از خانواده های کشته شدگان جنگ ایران و عراق در خرمشهر و فعالان سیاسی این شهر گفت: "دعوت به صلح و آشتی به معنی دست برداشتن از خواستهای ملت و آرمانهایی که سعادت ما در گرو آن است نیست.مگر می شود از حقوق مردم کوتاه آمد و اگر هم کسی کوتاه بیاید، خود مردم کوتاه نخواهند آمد."

به گزارش سایت بنیاد باران، آقای خاتمی در بخش دیگری از سخنانش گفت: "دوستداران انقلاب و ایران هیچگاه دعوت به خشونت نمی کنند، بلکه خواستار وضع امن و آرام هم برای حکومت و هم برای مردمند و این کار در صورتی میسر می شود که فشار و تنگناها برای حبس ها و حصرها برداشته شود، فضای آزاد سیاسی در پناه قانون بوجود آید."

آقای خاتمی با تاکید بر رفع حصر سران مخالفان دولت گفت: "من هم مثل شما عزیزان معتقدم و امیدوارم که هر چه زودتر شاهد رفع حصر بزرگواران آقایان مهدی کروبی و میرحسین موسوی و همسرانشان و نیز آزادی همه زندانیان باشیم که همین امر موجب لطافت فضا خواهد بود و گامی است بلند برای گذر از وضعیت امنیتی به فضای سالم سیاسی که هم نظام و هم حکومت و هم مردم از آن بهره خواهند برد."

آقای خاتمی همچنین گفت: "شعار مسلمانان در مواجهه با یکدیگر سلام است، یعنی نثار صلح و آشتی و درود، نه ستیز و تجاوز و مقابله و بسیار متأسفیم که شاهد نه تنها دروغ و تهمت، بلکه ناسزاگویی در محافل و رسانه های رسمی و حتی تریبونهای مقدس هستیم و البته ادب و انصاف از همه طرف باید باشد."