نماینده مجلس: عکس‌العمل رهبری بر همه چیز ارجحیت دارد

به گزارش خبرآنلاین، حسین ابراهیمی، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران گفت: "جریان انحرافی نزدیک دولت مجموعا سناریویی را برای آینده تدارک دیده بودند."

نیروهای نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی، از لفظ "جریان انحرافی" برای اشاره به همفکران اسفندیار رحیم مشایی، رئیس دفتر محمود احمدی نژاد استفاده می‌کنند.

آقای ابراهیمی در مورد افزایش انتقادها از نزدیکان آقای احمدی نژاد گفت: "ما زمانی که از دولت حمایت می کردیم، بر اساس توصیه رهبری بود چرا که دولت را اصولگرا و خدمتگزار می دانستیم. امروز هم اگر اصولگرایان در رابطه با برخی حواشی در اطراف دولت حرف دارند به این دلیل است که با اصول انقلاب هم خوانی ندارد."

آقای ابراهیمی با بیان این نکته که "عکس العمل رهبری برای ما حجت شرعی است و بر همه چیز ارجحیت دارد" افزود: " آنها فکر می کردند با پول و قدرت می شود همه کاری کرد، ولی مقام معظم رهبری در دیدار اخیر خود با نمایندگان آنها را از افتادن در این ورطه تحذیر کردند و فرمودند نمایندگان برای حضور در انتخابات به کانون های قدرت و ثروت نزدیک نشوند."

این نماینده مجلس همچنین گفت: "این جریان سوخت. البته آنها تمام نشده اند، اما ادامه فعالیت آنها با آن قوت و قدرت، دیگر ممکن نیست."