شورای هماهنگی راه سبز امید: مرگ صابر سند فرعونیت حاکمیت

شورای هماهنگی راه سبز امید، یکی از تشکل های اصلاح طلبان، طی بیانیه ای که در سایت کلمه منتشر شده است هدی صابر را "از صادق ترین ظلم ستیزان و یاوران مخلص ستم دیدگان ایران" نامیده که در پی "اهمال ماموران امنیتی و مسئولان قضایی" زندان اوین درگذشت.

این شورا گفته است مرگ آقای صابر "جدیدترین سند مظلومیت ایرانیان و فرعونیت حاکم بر کشور" است.

هدی صابر در اعتراض به مرگ هاله سحابی که در حین شرکت در مراسم تشییع جنازه پدرش عزت الله سحابی و بدنبال درگیری با مامورین امنیتی دچار ایست قلبی شد و درگذشت، اعتصاب غذا کرد.

او هفته پیش همراه با امیر خسرو دلیر ثانی، زندانی دیگر بند ۳۵۰ اوین طی بیانیه ای گفت در اعتراض به مرگ هاله سحابی و برای جلوگیری از "تکرار این بیدادگری ها علیه انسانهای بی دفاع" دست به اعتصاب غذای تر می زند.

این دو زندانی ملی مذهبی در آن بیانیه گفتند که هیچ "مطالبه و خواسته شخصی" ندارند.

هدی صابر روز شنبه در بند ۳۵۰ زندان اوین دچار عارضه قلبی شد و در بیمارستان مدرس تهران درگذشت.