یک اسرائیلی نامزد ریاست صندوق بین المللی پول شد

استنلی فیشر، رئیس بانک مرکزی اسرائیل نامزدی خود را برای ریاست صندوق بین المللی پول اعلام کرده است.

آقای فیشر با اشاره به استعفای رئیس سابق صندوق بین المللی پول، از پدیدار شدن "یک فرصت استنثایی" برای خود خبر داد و گفت باور دارد در شرایط بحرانی کنونی می تواند به این سازمان و اقتصاد جهانی خدمت کند.

تحلیلگران نامزدی آقای فیشر را چالشی جدی برای کریستین لاگارد، وزیر دارایی فرانسه و نامزد اصلی این سمت عنوان می کنند.

دیگر نامزد مطرح ریاست بر صندوق بین المللی پول، آگوستین کارستنز، رئیس بانک مرکزی مکزیک است.

در سالیان گذشته رئیس صندوق بین المللی پول به طور سنتی یک اروپایی و رئیس بانک جهانی یک آمریکایی بوده است.

ولی قدرت های نوظهور اقتصادی مانند برزیل خواهان انتخاب روسای این دو نهاد مالی از سایر کشورها بوده اند.

دومینیک استرواس کان، رئیس سابق صندوق بین المللی پول در پی متهم شدن به تعرض جنسی به کارگر یک هتل در نیویورک از سمت خود استعفا داد.