مردم ترکیه آماده رای دادن می شوند

مردم ترکیه تا چند ساعت دیگر برای شرکت در انتخابات عمومی روز یکشنبه به پای صندوق های رای می روند.

حزب عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه در پی کسب اکثریت پارلمانی برای سومین دوره متوالی است.

این حزب که در ۸ سال گذشته دولت ترکیه را در اختیار داشته، امیدوار است با کسب دو سوم آراء از حد نصاب قانونی برای تغییر قانون اساسی برخوردار شود.

رقیب اصلی این حزب در انتخابات امسال، حزب جمهوری خلق است که در پی آرای جوانان است.

حزب اسلامگرای عدالت و توسعه در مبارزات انتخاباتی با تاکید بر موفقیت های اقتصادی ترکیه در دوران حاکمیت خود از شهروندان خواسته است به ادامه این سیاست ها رای دهند.

ترکیه از رشد اقتصادی مناسبی برخوردار است و به یکی از بازیگران اصلی در منطقه تبدیل شده است.

رقم بی کاری در این کشور در ماه مارس یازده و نیم درصد اعلام شد که نزدیک به سه درصد کمتر از سال قبل بود.

ترکیه عضو ناتو و نامزد عضویت در اتحادیه اروپاست.