پادشاه اردن: انتخاب نخست وزیر به مجلس سپرده خواهد شد

ملک عبدالله گفته است اصلاحات سیاسی لازم را برای انتخابی کردن سمت نخست وزیر انجام می دهد.

اما او نگفت این اصلاحات چه زمانی انجام می شود.

قانون اساسی کنونی به ملک پادشاه اردن حق انتصاب نخست وزیر و کابینه را می دهد.

او در یک سخنرانی تلویزیونی بمناسبت دوازدهمین سال حکومتش گفت که اصلاحات بیشتری نیز در راه است، اما هشدار داد تغییر ناگهانی ممکن است به "هرج و مرج و ناآرامی" نظیر کشورهای دیگر عرب منجر شود.

طی شش ماهی که از قیام های مردمی در جهان عرب می گذرد، این نخستین بار است که ملک عبدالله بطور علنی خبر از چنین عقب نشینی های سیاسی می دهد.