رئیس جمهور فراری تونس محاکمه می شود

نخست وزیر موقت تونس می گوید محاکمه زین العابدین بن علی، رئیس جمهور سرنگون شده این کشور از ۲۰ ژوئن آغاز می شود.

آقای علی در ژانویه گذشته و بدنبال اعتراضات سراسری در تونس سرنگون شد و به عربستان سعودی گریخت.

او ۲۳ سال در قدرت بود.

زین العابدین بن علی و دستیارانش برای ۹۰ فقره اتهام محاکمه غیابی می شوند.

باجی قائد السبسی، نخست وزیر دولت انتقالی تونس گفت که مقام های عربستان سعودی تاکنون به درخواست استرداد رئیس جمهور سابق پاسخ نداده اند.

وی به شبکه الجزیره گفت: "من برای اولین اعلام می کنم که دادگاه از ۲۰ ژوئن آغاز خواهد شد."