دولت ملزم به معرفی پنج وزیر پیشنهادی به مجلس می شود

بیش از ۲۰۰ نماینده مجلس ایران طرحی را تهیه و امضا کردند که به موجب آن دولت ملزم به ادغام وزارت خانه ها بعد از اتمام سال سوم برنامه پنجم می شود.

به گزارش خبرگزاری فارس، جواد جهانگیرزاده، نماینده مردم ارومیه، با اشاره به طرح اصلاح ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم توسعه، گفت: "در این طرح مقرر شده که دولت باید در سه‌سال اول برنامهT اقدامات و برنامه‌های کارشناسی لازم را برای ادغام وزارت‌خانه‌ها انجام دهد و بعد از اتمام سال‌سوم شرح وظایف وزارت‌خانه‌ها را به مجلس ارایه کند تا بعد از موافقت مجلس، دولت وزیر پیشنهادی خود را برای وزارت‌خانه ادغام شده به مجلس معرفی کند."

در صورت تصویب این طرح در صحن علنی مجلس و موافقت شورای نگهبان، به گفته آقای جهانگیرزاده، دولت ملزم به معرفی ۵ وزیر پیشنهادی برای وزارت خانه های نفت، رفاه، صنایع، کار و ورزش به مجلس خواهد بود.