یک سال زندان برای مهسا امر آبادی

دادگاه تجدید نظر حکم یک سال زندان برای مهسا امر آبادی، روزنامه نگار را به اتهام تبلیغ علیه امنیت ملی تایید کرد.

مهسا امرآبادی ضمن تایید این خبر به بی بی سی فارسی گفت که صبح امروز از طریق وکیلش محمود علیزاده طباطبایی مطلع شده که حکم دادگاه بدوی در دادگاه تجدید نظر هم تایید شده است.

خانم امرآبادی یک روزنامه نگار اصلاح طلب است که در جریان ناآرامی های پس از انتخابات خرداد ۸۸ دو بار بازداشت شده بود.

مهسا امرآبادی، همسر مسعود باستانی روزنامه نگار زندانی است که در حال حاضر در زندان رجایی شهر کرج به سر می برد. چندی پیش در پایان ملاقات هفتگی، یکی از زندانبانان با وارد کردن ضربه به سر و بدن آقای باستانی او را در برابر چشمان دیگر زندانیان و ملاقات کنندگان مورد ضرب و جرح قرار داد.