مشاهدات شاهدان عینی از تجمع اعتراضی در تهران

گزارش ها از تهران از حضور سنگین نیروهای امنیتی در برخی از نقاط شهر حکایت می کند.

خبرگزاریهای رسمی ایران در این مورد سکوت کرده‌اند اما شاهدان عینی و وبسایتهای مخالفان از حضور معترضان در میدان‌های ونک و ولیعصر خبر داده‌اند.

یک شاهد عینی در خیابان ولیعصر به بی بی سی گفت: "در پیاده روهای اطراف پارک ساعی حضور مردم زیاد بود اما از طرف دیگر حضور نیروهای امنیتی هم زیاد و پررنگ بود."

شاهد عینی دیگری از تعطیلی تمامی مغازه ها در حد فاصل خیابان زرتشت تا عباس آباد خبر داد و گفت: "حضور مردم زیاد است. همه آرام هستند، مثل اینکه آمده اند خرید."

به گفته این شاهد عینی سینماهای آفریقا و فلسطین هم تعطیل شده‌اند.

بی بی سی خبرنگاری در ایران ندارد و به همین دلیل هم نمی تواند صحت سخنان شاهدان عینی را تایید کند.