معترضان در لندن در مقابل سفارت ایران تجمع کردند

به گفته خبرنگار بی بی سی فارسی صدها نفر از معترضان به مناسبت دومین سالگرد انتخابات ریاست جمهوری در مقابل سفارت ایران در لندن تجمع کردند.

اسماعیل مهاجر خبرنگار بی بی سی فارسی درباره این تجمع گفت: "معترضان برای آزادی زندانیان سیاسی در ایران و رهایی رهبران جنبش سبز، میرحسین موسوی و مهدی کروبی و همسران آنها شعار می دادند. آنان پلاکاردهایی هم به زبان انگلیسی در حمایت از آزادی برای مردم ایران در دست داشتند که مورد توجه رهگذران قرار گرفت."

به گفته اسماعیل مهاجر محور اصلی شعارها، نگرانی معترضان به وجود شکنجه در زندان های ایران و همچنین تجاوز جنسی به زندانیان بود.

دکتر صمد تقی زاده از فعالان ملی کردن صنعت نفت در ایران هم سخنرانی کوتاهی در مقابل سفارت ایران در لندن انجام داد.