شاهد عینی در ولیعصر: 'در انتظار اتفاقی هستیم'

دقایقی پیش یک شاهد عینی که در خیابان ولیعصر حضور داشت از حضور نیروهای امنیتی و همچنین معترضان در این خیابان خبر داد.

این شاهد عینی که در تقاطع خیابان شهید بهشتی و ولیعصر حضور دارد گفت: "حضور جمعیت نسبت به روزهای قبل محسوس است. البته بیشتر از نیروهای امنیتی با لباس های فرم حضور لباس شخصی ها چشمگیر است که هم با موتور مدام در حرکتند و هم در جمع مردم دیده می شوند."

به گفته این شاهد عینی هنوز تجمعی شکل نگرفته و شعاری هم داده نشده است.

او همچنین گفت: "وضعیت مثل ۲۵ بهمن است، منتهی تعداد مردم به زیادی آن روز نیست و هنوز هم اتفاقی نیفتاده. البته مردم منتظرند اتفاقی بیفتد حتی یک اتفاق کوچک. وقتی ماشینی بوق می زند همه بر می گردند. یعنی امیدش هست که اتفاقی بیفتد."