رای گیری در انتخابات ترکیه پایان یافت

انتظار می رود که رجب طیب اردوغان نخست وزیر کنونی ترکیه بتواند با پیروزی در انتخابات برای یک دوره دیگر زمام امور را در دست داشته باشد.

آقای اردوغان هشت سال پیش روی کار آمده و رییس حزب عدالت و توسعه است. آقای اردوغان در دوران خود دستاوردهایی برای کشور ایجاد کرده که رشد قوی اقتصادی از جمله آنهاست هرچند انتقاداتی به سبک رهبری او وارد شده است.

آقای اردوغان قول تدوین یک قانون اساسی جدید را مطرح کرده که هدف آن تقویت ریشه های دموکراتیک ترکیه خواهد بود. به گزارش خبرنگاران بی بی سی در استانبول، موفقیت آقای اردوغان در این راه به فاصله و درصد برتری او از رقبا بستگی دارد. اگر حزب عدالت و توسعه بتواند دو سوم کرسی های پارلمان را به دست آورد از جایگاه مقتدری برای پیشبرد هدف خود برخوردار خواهد بود.

نتایج انتخابات بزودی اعلام خواهد شد.