برگزاری جلسه غیرعلنی مجلس ایران

نمایندگان مجلس هشتم صبح امروز ۲۲ خرداد (۱۲ ژوئن) در جلسه ای غیرعلنی شرکت کردند.

سایت خبرآنلاین، موضوع این جلسه غیرعلنی را بدون توضیح بیشتر، ارائه گزارش سفر هفته پیش علی لاریجانی رئیس مجلس به اندونزی و سنگاپور ذکر کرده است.

به گزارش همین سایت بعد از پایان جلسه غیرعلنی مجلس، آقای لاریجانی در پاسخ به تذکر عیسی جعفری نماینده بهار و کبودرآهنگ در مورد عدم ابلاغ برخی مصوبات مجلس از سوی دولت گفته است که در صورت ادامه این روند، قوه مقننه مستقیما مسئولیت ابلاغ چنین قوانینی را به عهده خواهد گرفت.

مطابق قوانین ایران، رئیس جمهور موظف است مصوبات مجلس را ظرف مدت پنج روز امضا و به مجریان ابلاغ کند.

در صورت خودداری رئیس جمهور از ابلاغ قوانین در موعد مقرر، رئیس مجلس می تواند راسا اقدام به ابلاغ مصوبات مجلس برای اجرا کند.

در یک سال گذشته، علی لاریجانی در موارد گوناگون به ابلاغ قوانینی پرداخته که محمود احمدی نژاد از ابلاغ آنها در مهلت قانونی مقرر خودداری کرده است.