حمله نیروهای نظامی سوریه به جسر الشغور

گزارش ها از سوریه حاکی است که نیروهای نظامی دولت سوریه وارد شهر جسر الشغور در شمال غربی این کشور شده اند.

یک شاهد می گوید که صدای تیراندازی از شهر شنیده می شود و خانه های بسیاری در آتش می سوزند.

این عملیات پس از آن آغاز شد که دولت سوریه اعلام کرد ۱۲۰ نفر از نیروهای امنیتی این کشور روز جمعه در این شهر کشته شده اند.

بسیاری از مردم این شهر را تخلیه کرده اند و هزاران نفر از مرز سوریه با ترکیه عبور کرده اند.

گزارشگر بی بی سی در مرز دو کشور می گوید کسانی که شهر جسر الشغور را ترک کرده اند، گزارش داده اند که ارتش سوریه جنازه ها را به آتش می کشد و حیوانات را نیز می کشد.