احتمال پیروزی نخست وزیر ترکیه در انتخابات عمومی

رای گیری در انتخابات عمومی ترکیه ممکن است رجب طیب اردوغان، نخست وزیر این کشور را برای سومین بار در سمتش ابقا کند.

حزب عدالت و توسعه به رهبری آقای اردوغان از سوی حزب جمهوریخواهان خلق این کشور به چالش کشیده شده است.

آقای اردوغان در سپتامبر گذشته وعده داد که برای اجرای اصلاحات در قانون اساسی رفراندوم برپا کند.

اگر حزب آقای اردوغان در انتخابات پیروز شد، اکثریت دوسوم مجلس می تواند به شکل یک جانبه قانون اساسی این کشور را تغییر دهد، قانونی که دوسال بعد از کودتا نظامی ترکیه نوشته شد.