حمله هکرها به صندوق بین المللی پول

صندوق بین المللی پول از حمله هکرها به شبکه کامپیوتری این سازمان خبر داده است.

به گزارش روزنامه نیویورک تایمز، این حمله در اوائل امسال رخ داد.

صندوق بین المللی پول این حمله را یک "اخلال بسیاری جدی" در سیستم های خود دانسته است ولی به گزارش نیویورک تایمز فعالیت های آنلاین این سازمان در حالت طبیعی قرار دارند.

به گفته کارشناسان امنیت دیجیتال، هدف از حمله هکرها، نصب یک نرم افزار برای ثبت و تجسس فعالیت های شبکه صندوق بین المللی پول بوده است.

شبکه کامپیوتری صندوق بین المللی پول در برگیرنده اطلاعات اقتصادی و مالی همه کشورهای عضو است.

این حمله پیش از جنجال متهم شدن دومینیک استراوس کان، رئیس پیشین صندوق بین المللی پول به تعرض جنسی به پیشخدمت یک هتل در نیویورک رخ داده است.