دولت جدید لبنان پس از ۵ ماه معرفی شد

نجیب میقاتی، نخست وزیر لبنان پس از پنج ماه دولت جدید این کشور را معرفی کرده است.

دولت سعد حریری، نخست وزیر پیشین لبنان پنج ماه پیش تحت فشار قرار گرفت و استعفا داد.

در ماه ژانویه، حزب الله و متحدانش از دولت وحدت ملی آقای حریری خارج شدند.

اختلاف بر سر دادگاه بین المللی رسیدگی به پرونده ترور رفیق حریری، نخست وزیر پیشین لبنان دلیل اصلی سقوط دولت بود.

انتظار می رود این دادگاه افرادی از حزب الله را به عنوان متهم و مظنون احضار کند.

اختلاف بر سر پست های وزارتخانه ها، یکی از دلایل اصلی تاخیر در معرفی دولت جدید بود.