بلژیک وارد دومین سال بدون دولت رسمی شد

بلژیک، که مقر اتحادیه اروپا و پیمان اتلانتیک شمالی در آن واقع است، وارد دومین سال بدون وجود دولت رسمی در این کشور شده است.

طی یک سال گذشته، یک کابینه موقت زمام امور را تا تشکیل دولت رسمی بر عهده داشته است در حالیکه احزاب اصلی پیروز در انتخابات به دلیل اختلاف نظر در مورد اصلاح قانون اساسی، هنوز نتوانسته اند در مورد تشکیل دولت جدید به توافق دست یابند.

ملیگرایان، که بزرگترین تشکل سیاسی در بخش هلندی زبان بلژیک را تشکیل می دهند، خواستار خودگردانی بیشتر برای این منطقه شده اند اما سوسیالیست ها، که در بخش فرانسه زبان این کشور به پیروزی رسیده اند با چنین تغییری در قانون اساسی مخالفند.

با اینهمه، نظرسنجی ها نشان می دهد که دو سوم مردم بلژیک هنوز هم امید خود به دستیابی احزاب سیاسی به نوعی مصالحه و رفع بن بست سیاسی کنونی را از دست نداده اند.