کلمه: تشییع و تدفین پیکر هدی صابر در محاصره نیروهای امنیتی

روز دوشنبه، ۲۳ خرداد (۱۳ ژوئن)، مراسم تشییع و تدفین پیکر هدی صابر، روزنامه نگار زندانی که روز شنبه در پی اعتصاب غذا در گذشته بود، در میان تدابیر امنیتی شدید در تهران برگزار شد.

سایت کلمه در گزارشی نوشته است که "نماز میت شهید هدی صابر پشت غسالخانه بهشت زهرای تهران، تحت محاصره کامل نیروهای امنیتی و همراه با حجم انبوه دوربین های آنان خوانده و هدی صابر به خاک سپرده شد."

در این گزارش آمده است که قرار بود مراسم تدفین در ساعت هفت و نیم صبح برگزار شود اما ماموران امنیتی با محاصره کامل خانواده و تشییع کنندگان، باعث شدند مراسم تا حدود ساعت ۱۲ نیمروز به تاخیر افتد.

هدی صابر روز جمعه به دلیل عوارض ناشی از اعتصاب غذا از زندان اوین به بیمارستان مدرس انتقال یافت اما این روزنامه نگار زندانی در بیمارستان درگذشت.

وی از حدود ده روز پیش همراه با امیرخسرو دلیر ثانی، یکی دیگر از فعالان ملی - مذهبی، در اعتراض به درگذشت هاله سحابی، که مخالفان حکومت آن را ناشی از حمله ماموران دولتی می دانند، دست به اعتصاب غذا زده بود.

سایت کلمه نوشته است که از وضعیت جسمی آقای دلیر ثانی اطلاعی در دست نیست.