مخالفان قذافی به 'اسلحه قاچاق' دسترسی دارند

تحقیقات خبرنگاران بی بی سی نشان می دهد که مخالفان حکومت معمر قذافی، رهبر لیبی، که در غرب این کشور درگیر مقابله با نیروهای دولتی هستند توانسته اند مقادیری اسلحه از جمله تفنگ کلاشنیکوف و نارنجک اندازهای ضد تانک را از طریق مرز با تونس وارد کشور کنند.

به گفته خبرنگاران بی بی سی، شماری از سازمان های غیر دولتی در این منطقه نسبت به قاچاق اسلحه ابراز نگرانی کرده و گفته اند که دولت تونس از عبور اسلحه از مرز با لیبی نا آگاه نیست.

همزمان، یکی از فرماندهان مخالفان دولت سوریه از سازمان ناتو خواسته است تا از طریق مرز تونس تسلحات سنگین مورد نیاز مخالفان را در اختیار آنان بگذارد تا به این ترتیب، سرنگونی رژیم لیبی تسریع شود.

وی گفته است که به منظور جمع آوری اسلحه از دست مردم به محض خاتمه جنگ، پیش بینی های لازم صورت گرفته است.

در حالیکه ناتو به عملیات هوایی علیه مواضع نیروهای دست زده است اما تا این زمان، ارسال اسلحه برای مخالفان رژیم لیبی را رد کرده در حالیکه آنان از لحاظ تسلیحاتی در مقایسه با نیروهای دولتی در موقعیت بسیار ضعیف تری قرار دارند.