'ضارب دانشجوی دختر دانشگاه فردوسی دستگیر شد'

به گزارش خبرگزاری فارس، مسئول روابط عمومی دانشگاه فردوسی گفته است ضارب یک دانشجوی دختر این دانشگاه دستگیر شده و برای ادامه مراحل قانونی، در اختیار نیروی انتظامی است.

مسئول روابط عمومی دانشگاه فردوسی به خبرگزاری فارس گفته است که ضارب در بازجویی اولیه اعتراف کرده است که تنها یک ضربه به دانشجوی دختر زده و بعد صحنه را ترک کرده است.

هفته گذشته، گزارش شد که گروهی از دانشجویان دانشگاه فردوسی در واکنش به آنچه که تجاوز به یک دختر دانشجو در محوطه این دانشگاه می خواندند دست به تجمع اعتراضی زده اند اما مقامات دانشگاهی این خبر را تکذیب کردند.

خبرگزاری فارس هم بعدا گزارشی را به نقل از مادر این دختر دانشجو منتشر کرد که گفته بود که در این ماجرا، گونه دخترش شکسته اما معاینه او توسط پزشک قانونی و پزشک زنان، نشان داده که تعرض جنسی صورت نگرفته است.