رئیس جمهوری ایران 'وزیر ورزش و جوانان را معرفی می کند'

محمدرضا میر تاج الدینی، معاون پارلمانی محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری، گفته است که نامه معرفی ورزش و جوانان روز سه شنبه این هفته به مجلس ارسال می شود و رئیس جمهوری در آن نامه "اشکالاتی را که دارد مطرح می کند."

به گزارش رادیو و تلویزیون دولتی ایران، آقای میرتاج الدینی ضمنا طرح مجلس برای ادغام سازمان میراث فرهنگی در وزارت ارشاد را مضر دانسته و ضمن دفاع از تصمیم دولت به ادغام وزارتخانه ها، تعویق در این امر را "آفت" توصیف کرده است.

در حالیکه مجلس طرحی را برای ادغام سازمان ملی جوانان و سازمان تربیت بدنی تهیه و تصویب کرده بود، تا این زمان دولت از اجرای این مصوبه و معرفی وزیر وزارتخانه جدید خودداری ورزیده بود.