اجلاس 'زمینه ساز عضویت احتمالی صربستان در ناتو'

نمایندگان کشورهای عضو پیمان اتلانتیک شمالی - ناتو - و چند کشور منطقه در صربستان تشکیل جلسه داده اند تا در مورد امنیت منطقه ای بحث و گفتگو کنند.

این اجلاس سه روزه در کشوری برگزار می شود که در جریان جنگ بوسنی، دشمن پیمان ناتو محسوب می شد و هدف بمباران هوایی نیروهای این سازمان قرار داشت.

به گفته خبرنگاران، کنفرانس جاری را می تواند گامی در راستای عضویت نهایی صربستان در ناتو تلقی کرد هر چند نظرسنجنی ها نشان می دهد که اکثر اهالی این کشور علاقه ای به الحاق کشورشان به ناتو ندارند.