اعتراض ایران به موضع‌گیری بریتانیا درباره 'مداخله' در سوریه

رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران به ادعای بریتانیا مبنی بر "مداخله ایران در سوریه" پاسخ داده است.

آقای مهمانپرست با اشاره به آنچه "پیشینه مداخلات فتنه انگیز" بریتانیا در منطقه خوانده، لحن ویلیام هیگ وزیر امور خارجه بریتانیا را مداخله جویانه دانسته است.

آقای هیگ سه روز پیش ایران را به مشارکت در سرکوب اعتراضات علیه دولت سوریه متهم کرده بود.

سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفته است "توصیه ما به سیاستمداران انگلیسی این است که کاری نکنند که بعدا ناگزیر به اظهار تاسف از سیاست های پیشین خود شوند."

همزمان، علاء الدین بروجردی رییس کمسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مجلس ایران گفته است بریتانیا حق قضاوت در باره تحولات منطقه را ندارد.

آقای بروجردی دولت بریتانیا را "سردمدار" اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۸ دانسته و سفارت بریتانیا و شبکه خبری بی بی سی را متهم به دخالت در امور ایران کرده است.